Om redaksjonen

Gro Skottun var med på å starte Norsk Gestaltinstitutt i 1986 hvor hun i dag er prorektor. Gro er utdannet sosionom (1970), gestaltterapeut (1990) med 3-årig etterutdanning ved Multi-di-Mens i Nederland og har en MSc i Gestalt Psychotherapy fra England (2004). Gro oppnådde tittelen førstelektor i desember 2011.

Gro har undervist internasjonalt i mange år, hovedsakelig ved instituttene i Praha og Budapest der NGI har hatt ansvar for undervisningen. Hun har hatt flere verv i forskjellige nasjonale og internasjonale organisasjoner innen gestaltterapi og alternativ medisin.

Gro er redaktør av Norsk Gestalttidsskrift, som er et vitenskapelig tidsskrift. Hun har publisert flere vitenskapelige- og faglige artikler og er medforfatter av boka: Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis. Boken er oversatt til engelsk på Routledge med tittelen: Gestalt Therapy Practice. Theory and Experiential Learning.


Bodil Fagerheim ble utdannet gestaltterapeut ved NGI i 2005 og tok deretter to års etterutdanning samme sted. Noen år senere tok hun utdanningen Developmental Somatic Psychotherapy hos Ruella Frank i New York.  

Fra tidligere har Bodil mange års erfaring som journalist, redigerer og grafisk formgiver fra dagspressen og magasiner. Fra 2010-2012 var hun redaktør for Gestaltmagasinet. 

I flere år jobbet hun som veileder for arbeidssøkende i tiltaksbedrifter og som veileder og annenspråkslærer i Nav. I tillegg hadde hun egen praksis som gestaltterapeut hvor hun jobbet med enkeltpersoner, grupper og par. 

I 2010 ble Bodil medlem av redaksjonen i Norsk gestalttidsskrift. Ved siden av å skrive egne artikler, bidrar hun med skriveveiledning. Hun har også ansvaret for å ferdiggjøre alle manus til produksjon samt oppfølging av den tekniske prosessen fra redaksjonens side

Kari Moe Jacobsen går siste år på gestaltterapiutdanningen ved NGI i 2023 og driver sin egen praksis i Oslo. Hun har en Ph.D. i ledelse, innovasjon og entreprenørskap fra International School of Management i Paris, en mastergrad i utviklingsstudier fra University of Cambridge og en bachelorgrad i områdestudier og samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Kari har arbeidet med forskning innenfor ulike områder av samfunnsutvikling, med særlig interesse for hvordan enkeltindivider kreativt tilpasser seg sine omgivelser. Hun har også undervist på universitetsnivå bl.a. innen samfunnsvitenskap, ledelse og innovasjon. Hun har arbeidet mange år internasjonalt og i ulike kulturelle kontekster, bl.a. i Mexico, med innovasjon og digitalisering i utviklingssamarbeid og i offentlig sektor. Fra tidligere har hun erfaring som oversetter mellom norsk, engelsk og spansk.

Anne Birgitta Nilsen er lingvist og professor ved tolkeutdanningen på OsloMet- storbyuniversitetet der hennes arbeid er fordelt mellom forskning, ledelse av tolkeutdanningen og undervisning. Ved OsloMet underviser og veileder hun på bachelor-, master- og phd-nivå. Hun er også student i gestaltterapi ved NGI. Siden hun skrev sin hovedoppgave om tolkede politiavhør i 1995, har hun forsket på kommunikasjon i ulike sammenhenger. Hennes doktorgrad (2005) er en kasusstudie basert på lydopptak av en rettssak som ble tolket mellom norsk og arabisk. Senere år har hun forsket på samtaler blant ekstreme islamister og høyreekstreme på Twitter og Facebook og bidratt i teoretiske diskusjoner om definisjoner av hatprat (Nilsen 2014 og 2023). For tiden er hun engasjert i et forskningsprosjekt om kommunikasjon i psykomotorisk fysioterapi. Hun var med å etablere og var redaktør for FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice og har erfaring med fagfellevurderinger fra nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hun har publisert vitenskapelig nasjonalt og internasjonalt, har deltatt i populærvitenskapelig debatter og skrevet kronikker, fagartikler og essay.