Høst 2022

Nyttig og levende om traumebehandling
Kroppen holder regnskap

Hjerne, kropp og sinn i behandling av traumer


I boka Kroppen holder regnskap gir forfatteren Bessel van der Kolk oss en gjennomgang av utviklingen av traumeforståelse og -behandling fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag, med hovedvekt på de siste 40 årene etter at PTSD ble en diagnose.

Van der Kolk er en verdenskjent psykiater som har forsket på posttraumatisk stress i flere tiår. Han grunnla forskningssenteret Trauma Research Foundation i Brookline i Massachusets, hvor han er medisinsk direktør. Han er også professor i psykiatri ved Boston University Medical School.

I denne boken deler han i rikt monn erfaringer han har gjort ved å forske på hvordan barn og voksne tilpasser seg traumatiske opplevelser. Han har brukt funn fra forskning blant annet innen neurovitenskap, for å studere og måle effekten av en rekke behandlingsmetoder for traumatisk stress.

Denne forskningen forklarer hvorfor traumatiserte mennesker opplever uforståelig angst, følelsesløshet og voldsomt raseri, og hvordan de har vansker med å konsentrere seg, huske, danne tillitsfulle relasjoner og til og med føle seg hjemme i sin egen kropp.

Traumer kan ha mange forskjellige utslag, men ofte hører vi om uforklarlig sinne, voldshandlinger og dissosiasjon, samt nummenhet, smerter og generelle helseproblemer. Hendelsen som man mener er opphavet til traumet, er kanskje ikke tilgjengelig som en del av fortiden, minnene kommer i form av flashback, noe som setter kroppen i alarmberedskap. Dette medfører utskillelse av stresshormoner, som hos PTSD-pasienter ikke normaliserer seg når faren er over, noe som i det lange løp er helseskadelig. Hvis man av frykt for smertene, nummer seg og på den måten ikke kjenne sine kroppslige behov, kan man heller ikke ta vare på kroppen.

Ifølge Van der Kolk handler det å være traumatisert ikke bare om å sitte fast i fortiden, det handler i like stor grad om å ikke være til stede i nåtiden.

En fortelling som tilhører fortiden

Van der Kolk mener at måten å behandle PTSD-pasienter på, er å hjelpe dem med å integrere traumatiske minner fra å være fragmenterte flashbacks som oppleves i nåtid, til å bli en fortelling om det som engang var. På den måten kan disse skremmende opplevelsene ufarliggjøres og ikke bli truende i nåtid. Men hva som er den beste behandlingen for å oppnå dette, er det ingen tilfredsstillende svar på. Van der Kolk loser oss gjennom av mange forskjellige behandlingsmåter, og ifølge han finnes det ikke én foretrukken behandling.

Fra slutten av 1800-tallet, da Freud innførte «snakkekuren», har terapeuter hatt urokkelig tro på samtalens evne til å løse opp et traume. Men alle finner ikke ord for å beskrive smerten, eller mot til å fortelle om den, heller ikke til seg selv. Ofte er også skam og hemmelighold knyttet til hendelsen som har ført til de traumatiske opplevelsene.

Som alternativ til snakkekuren og medikamenter, viser forfatteren oss hvordan ulike intervensjoner kan gjøre klienten mer i stand til å å kontakt med sin egen kropp, som for eksempel gjennom nevrofeedback, yoga, mindfulness, teater og lek. Gjennom eksempler viser han hvordan disse behandlingene i stor grad involverer kroppen og på den måten kan gjøre klienten i stand til gjenvinner kroppslige følelser og bevissthet.

Van der Kolk skriver: «Det å kunne oppfatte dype, indre følelser er selve fundamentet for emosjonell bevissthet.» (s. 250) Dette, at han jobber her og nå med kroppen, er inspirerende for oss gestaltterapeuter som nettopp har kroppen som en viktig kilde til informasjon i vår terapi, i tillegg til at fokuset er på det som skjer her og nå.

Dette er ikke en ny bok. Den kom ut i USA i 2014, og i 2021 ble den oversatt til norsk. Det er en innholdsrik bok både når det gjelder omfang og interessant stoff. Jeg hadde stor glede av å lese om denne utviklingen av traumebehandling, selv om temaet er deprimerende nok. Van der Kolk skriver godt og levende og krydrer teorien med gode eksempler fra egen praksis. Dette er en bok med en tradisjonell medisinsk tilnærming med fokus på årsak-virkning og ikke en bok med basis i gestalttilnærming. Det til tross er det nyttig stoff Van der Kolk formidler, all den tid hovedparten av traumebehandlingen baserer seg på det medisinske paradigmet.