Bidragsytere i dette nummeret


Maja Høgstad

har en mastergrad i kommunikasjon. Til daglig jobber tobarnsmoren ved direktoratet for forvaltning og økonomistyring med å forenkle språk og budskap. Utenom jobb bruker hun ordene mer kreativt for å forstå og betrakte følelser. Diktet hun bidrar med i tidsskriftet er skrevet som et farvel med en kjær gammel bestemor. 

Maria Kristin Blix Hauso

var ferdig utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltterapi Høyskole våren 2021. Hun jobber nå som IPS jobbspesialist ved Nav Bærum og har i tillegg egen praksis som gestaltterapeut på Høvik i Bærum (Blixterapi.no). Hun brenner for mangfoldet og tror vi alle kan leve rikere liv om vi tør utforske polaritetene/flere sider i oss selv.

Silje Grastveit

er utdannet designer og Kaospilot fra Danmark og er gründer av Norges første senter for sosial innovasjon, Impact Hub Bergen, nå under navnet Social Impact Lab. Silje har lang erfaring som prosessleder for små og store virksomheter. Dessuten har hun utviklet og ledet en rekke programmer for å støtte gründere i oppstartsfasen. Hun studerer nå på andre året ved Norsk Gestaltinstitutt.

Vikram Kolmannskog

er professor i gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I tillegg har han praksis i Oslo der han tilbyr terapi og veiledning. Han er forfatter av blant annet boken Den tomme stolen. Fortellinger fra gestaltterapi. Vikram er utdannet gestaltterapeut og veileder. Han er også utdannet jurist spesialisert i menneskerett, samt samfunnsviter og humanist. www.Vikram.no