Bidragsytere i dette nummeret


Hilde Berg

er nyutdannet gestaltterapeut ved NGI og er i oppstartsfasen med en liten praksis i Røyken. Fra tidligere har hun fagbrev som møbelsnekker, teoretisk eksamen som barneungdomsarbeider og blomsterdekoratør. De senere årene har hun tatt en svensk utdannelse som miljøarbeider og rusterapeut. Hilde har de siste årene jobbet i døgnbehandlingstilbud innenfor rus og psykiatri. I gestaltterapiyrket ser Hilde muligheter for omsorg i samspill med kreativitet. Hun liker poetisk skriving og søker et langsommere liv på lag med en levende og skapende natur.

Kristoffer Carlin

grunnla Terapikollektivet sammen med tre medstudenter mens han studerte på NGI. Han ble ferdig utdannet gestaltterapeut våren 2022. Ved siden av sin daglige terapipraksis i Oslo, jobber han som gruppeterapeut i rusbehandling og tantrainstruktør (Wild At Heart Tantra). Kristoffer har et spesielt engasjement for naturen som terapirom og mannsgruppearbeid. Han har tidligere bakgrunn som trommeslager og filmregissør.

Stig Eriksen

er fungerende leder for Seksjon Universitet og Høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har pedagogikk hovedfag i rådgivning / sosialpedagogisk arbeid og en praktisk-pedagogisk lærerutdanning fra NTNU. Stig har også tatt videreutdanning i gestaltveiledning ved Senter for diakoni og veiledning i Bergen. I tillegg har han utdanning i endringsledelse og personaladministrasjon og er sertifisert som coach ved Ringom-instituttet. I sin praksis som førstelektor underviser han mest i emnene Ph.d.-veiledning/førstelektorkvalifisering, utdanningsledelse, pedagogikk, sosialpsykologi og etikk. I fritiden spiller han gitar og ukulele i Høgskolebandet.

LeoLinda Haugland (ikke-binær)

ble ferdig utdannet gestaltterapeut i 2021 og tar etterutdanningen ved NGI nå. Hen har arbeidet med samfunnsansvar som siviløkonom og har også studert litteraturvitenskap og filosofi.

Elisabeth Løvlie

er gestaltterapeut fra NGI og driver privat praksis i Oslo. Hun har en

bakgrunn fra humaniora med en doktorgrad i litteraturvitenskap (Oxford University, 2001).

Hun har tidligere forsket og undervist ved UiO og skrevet flere fagartikler og bøker om tema

som litteratur, stillhet, det uutsigelige og estetikk og religion. Hennes siste bok, Du og Barnet.

Om å skape gode relasjoner med barn (Universitetsforlaget, 2017), skrev hun med sin mor

psykolog Anne-Lise Løvlie-Schibbye. Se www.elisabethlovlie.no